Aaltvedt Betong AS følger standard for aktsomhetsvurderinger.

Henvendelser angående dette kan rettes på mailadressen post@aaltvedt.no.

Se dokumentet her.