Brickloc

Belegningsstein i 8-10cm tykkelse med overlegen styrke.

Belegningsstein av betong er overlegen i styrke i forhold til andre typer dekke. Styrken, kombinert med det estetiske uttrykket, er en klar fordel når nytt dekke skal prosjekteres.

Belegningsstein er en rimeligere løsning enn man skulle tro. Dekket skal bygges opp i henhold til SVV, Vegnormal 018. Belegningsstein fra Aaltvedt tilfredsstiller kravene i NS EN 1338, som stiller krav til spaltestrekkfasthet, slitasjemotstand, skli/glimotstand, frostmotstand og måleavvik.

Aktuelle anlegg for dekker med belegningsstein er parkeringsareal, gårdsplass, gate, kollektivanlegg, rasteplass, industri, havn og flyplass.

På større arealer vil det være lønnsomt å benytte maskiner til legging av belegningsstein.