Tråkkheller

Passo og Heksagon Tråkkheller brukes til gangstier i plen eller bed, i singel eller bark. Heksagon kan også legges som dekke.

HELLE HEKSAGON Hellene i serien Heksagon 2cm, er en sekskantet helle. Denne dynamiske hellen kan brukes i gangbaner som på uteområder for øvrig. På grunn av hellens form, brytes de rette linjer på en elegant måte. Hellene er kun beregnet til fottrafikk, og finnes i tre natrsteinslike farger: Gråmix, Basalt og Latte. Hellene legges best direkte i settelag. Helle Heksagon kan også legges som ordinære kvadratiske heller.

TRÅKKHELLE PASSO Hellene i serien Passo 2cm, er en tråkkhelle, som brukes som gangsti i f.eks plen eller bed. Hellene har en dynamisk form, og finnes i tre natursteinslike farger: Gråmix, Latte og Koks. Hellene legges best direkte i settelag.

Se vårt utvalg av heller her!