Rådhus Støttemur

Den tromlede Rådhus-steinen er dekorativ til bruk både i støttemurer, trapper og som dekke. Støttemuren kan være loddrett, som et gjerde, eller settes skrått mot terrenget.

Går du med tanker om å dele av tomten, lage en avskjerming mot naboen eller skille av eiendommen med ulike platåer skal du se nærmere på Rådhus støttemur. Den tromlede Rådhus-steinen er dekorativ til bruk både i støttemurer, trapper og som dekke. Rådhus støttemur er et fleksibelt og patentert mursystem. Støttemuren kan være loddrett, som et gjerde, eller settes skrått mot terrenget. Støttemuren kan enkelt bues uten å tilpasse blokkene. Støttemuren har en patentert låsemekanisme – Geoloc® – som både sørger for feste mellom blokkene og innfesting av jordarmeringsnett.

Rådhus Støttemur i sirkel:
45 blokker, diameter 3 meter. 90 graders innvending bue, radius 1,5 meter, 12 blokker.

Innvendige og utvendige kurver kan settes opp med Rådhus Støttemur, uten å tilpasse blokkene.