Støttemur

En støttemur er både dekorativ og praktisk. I tillegg er den enkel å bygge og krever lite vedlikehold.

Den passer godt til å jevne ut høydeforskjeller, dele inn hagen i forskjellige nivåer, skjerme for innsyn eller til å skape en spennende og lekker kontrast i landskapet.

Vi har et stort utvalg murer av stein eller betong laget for norske forhold. Produktene er pris-vennlige, holdbare og består av kortreiste råvarer.

Støttemur som problemløser

En støttemur er en utmerket problemløser. Et intuitivt låssystem gjør det enkelt å stable blokkene slik du selv ønsker, uten behov for støpning.

Den solide konstruksjonen kan hjelpe deg å holde masser av grus, jord eller annet materiale på plass. Den kan skjerme for innsyn, jevne ut forskjeller i høyde og helling og den kan støtte opp eller dele inn hageflekker og bed.

Gå for en stor mur hvis du vil ha en mest mulig flat tomt, eller bygg platåer i terrenget med en vakker og funksjonell steintrapp.

Ta også en titt på våre gabioner, som er fylt med norsk kulestein. De solide konstruksjonene er enkle å sette opp og kan brukes på mange forskjellige måter.

Se her hvordan du bygger støttemur!

Tips:

Tenker du å bygge støttemur i skråning er det viktig at du legger avretningslaget trinnvis.

Ta også en titt på våre gabioner, som er fylt med norsk kulestein. De solide konstruksjonene er enkle å sette opp og kan brukes på mange forskjellige måter.