Kombimur

Kombimur er en nett og fin støttemur som kan brukes til mange kombinasjoner. Med sine 50cm og elegante fas passer denne muren utmerket til rette steinvarianter som for eksempel Torg belegningsstein.

Som navnet Kombimur tilsier kan denne støttemuren brukes til mange kombinasjoner. Som portstolpe, som støttemur og som innvendig og utvendig hjørne til Mini Støttemur.

Kombimur finnes i en knekt variant og en glatt variant med lik fas som Mini Støttemur. Med den kjekke låsevinkelen kan portstolper settes opp i en fart, med forbruk av 4 blokker og 4 vinkler per skift.

En 60×60 helle på toppen av portstolpen gjør seg utmerket, eventuelt fire 30x30x5 heller, en skifer helle, eller om du bruker treverk.

Kombimur kommer i Grå, Koks og Knekt variant – bruddflate i front.