Taktile Heller

Ledelinjer er taktile heller som brukes for at synshemmede kan ta seg frem i det offentlige rom.

Ledelinjer er taktile heller som brukes for at synshemmede kan ta seg frem i det offentlige rom.

Det taktile språket i ledelinjesystemet er en del av strategien «Universell utforming». Ledelinjesystemet til bruk i gategrunn består av tre taktile indikatorer, retningsindikator, varselindikator og oppmerksomhetsindikator. De taktile indikatorene er standardiserte overflater på gangarealer som skiller seg ut fra øvrige flater. De standardiserte indikatorene er støpt inn på overflaten av betongheller.

Taktile heller i betong leveres i grå, og på bestilling i lys grå og koks.

Taktile heller produseres etter pr. EN-15209 «Spesification on tactile paving surface indicators», «Ledelinjer i gategrunn» IS-1310 veileder fra Sosial og helsedirektoratet samt NS-3420 kapittel K.