Fugesand

For et godt og stabilt dekke er fugesand essensielt. I tillegg forhindrer fugesand kantavskalling og rent estetisk har valg av fugesand mye å si!