Gangbaneheller

Gangbaneheller til offentlige uterom, parker og hageanlegg.

Gangbaneheller er et modulsystem utviklet for å kunne tilby dekker som gir mange kombinasjonsmuligheter. Hellene er i flere formater til bruk på uteområder som torg, fortau og andre områder med sporadisk trafikkbelastning.

Heller i 10 cm tykkelse til bruk innendørs og utendørs for områder for fotgjengere og kjøretøy samt som takbelegg f. eks fortau, offentlige plasser, sykkelveier, parkeringsplasser, gater, veier og industriarealer.

Gangbaneheller er mer og mer brukt også i private husstander, som erstatning for belegningsstein. Stilrent og stramt blir det og passer perfekt til en mer moderne byggestil.