I mai 2017 ble alle egenproduserte produkter Eco-product vurdert. Men hva er er egentlig Eco-product?

Database for valg av miljøriktige byggevarer

ECOproduct er den eneste metoden som vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjeparts verifisert miljødeklarasjon (EPD). Metoden ble utviklet i 2003 i et i samarbeid mellom Byggtjeneste, Grønn Byggallianse, Statsbygg, Forsvarsbygg, SINTEF Byggforsk, Direktoratet for byggkvalitet, Miljødirektoratet, Husbanken, Byggemiljø, NCC, NAL I ECOBOX m.fl.

Det benyttes anerkjente, internasjonale standarder og referanser som grunnlag for vurderingen, i tillegg til enhver tid gjeldene norske myndighetskrav.

Det gis en miljøvurdering av byggevaren innen miljøområdene inneklima, innhold av helse- og miljøskadelige stoffer, ressursbruk og drivhuseffekt. Desto lavere poengsum, desto bedre miljøprofil. I tillegg vises gjennomsnittsverdien i form av symbolene grønt, hvitt og rødt innen de ulike miljøområdene. På denne måten kan man på en enkel måte se om byggevaren er god, gjennomsnittlig eller dårlig.

ECOproduct er en del av Byggtjeneste Portalen.

Kontakt oss for mer informasjon!


 Aaltvedt er MiljøfyrtårnSend oss en e-post og få tilsendt vår Miljø- og Klimarapport.