Aaltvedt resirkulerer avfall fra industrien

Svært finkornet materiale kommer til oss, fra store industriselskap, for å bli brikettert, slik at materialet kan bli gjenbrukt, i stedet for å bli deponert, eller solgt billig. 

I 2021 ble det produsert ca 82.000 tonn briketter. Produksjonskapasitet per år er 250.000 tonn. Vi har produsert briketter siden 2008. Utregninger viser at dersom vi produserer 100.000 tonn briketter, tilsvarer det en CO2-reduksjon på ca. 80.000 tonn.

Smelteverksgigant Eramet, er en av våre største kunder på briketter.

Fra 2022 vil brikettdivisjonen være skilt ut i separat selskap i konsernet. Miljøbriketter AS der Frode Aaltvedt er daglig leder..


Eksterne artikler