Aaltvedt Betong skal være de ledende i bransjen med å sikre at vår produksjon ikke forurenser internt eller eksternt, og gir et minst mulig miljøavtrykk.

Aaltvedts visjon for HMS- og kvalitet:

Aaltvedt Betong skal jobbe aktivt med vernetjenesten, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten og andre ansatte for å etterleve gjeldende lover og forskrifter, samt jobbe for et godt fysisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø som er bedre eller minst like bra som andre aktører i samme bransje.

Mål innen helse, arbeidsmiljø, sikkerhet og ytre miljø :

0 personskader med sykefravær

0 ulovlige utslipp til ytre miljø

0 hendelser med materielle skader

Økt årlig energieffektivitet med minst 3 %, målt i kWh/tonn produsert.

Kildesorteringsgrad på 85 %

Opprettholde servicegrad > 98 %

Reduksjon av sykefravær med > 5 %

I tillegg vil Aaltvedt Betong ved utskiftning av firmabiler, masseforflytningskjøretøy og annet fossilt drevet materiale vurdere del- eller hel elektriske alternativer for å redusere forbruk av fossilt drivstoff.

Miljøfyrtårn

Aaltvedt er sertifisert miljøfyrtårn bedrift. Bakgrunn og miljøarbeid er beskrevet også i policyen vår.

Link til vår miljørapport på miljøfyrtårn.no: Statistikk – Aaltvedt Betong AS – Miljøfyrtårn

Aaltvedt Betong AS er resertifisert som Miljøfyrtårn i 2022

EPD – Environmental Product Declaration

Her kan du laste ned EPD, oppdatert i januar 2022.

HMSK-policy

Aaltvedt Betong jobber for å produsere de mest varige og bærekraftige markbetongproduktene på markedet. Vi vil bidra og ta vår del av ansvaret for å sikre et bærekraftig samfunn og beskytte miljøet ved å produsere belegningsdekker for ulike formål og designet for ulike utfordringer. Målet med miljøarbeidet er å redusere miljøavtrykket fra produksjonen av markbetongprodukter og ved å levere produkter som gir et positivt bidrag til miljø og omgivelser

Utdrag fra Helse-, miljø-. Sikkerhet- og kvalitetspolicy (HMSK-policy)

Les mer: HMS og Kvalitetsmål

Les mer: HMSK Policy

Ta gjerne kontakt

HMSK-leder Lars-Christian Eia Guttormsen tar gjerne i mot spørsmål vedrørende, policy, mål på dette emnet.